BACK-UP DOCTOR BLADE

Lưỡi dao Back-up Blade cũng là một yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng sử dụng của Dao gạt Doctor Blade được tốt hơn. Chúng tôi có nhiều kích cở, hãy chọn sản phẩm thích hợp nhất với điều kiện sử dụng của Quý Khách.

Mô tả sản phẩm

Nguyên liệu Spring Steel
Độ cứng bề mặt
Kích thước

Thông tin chi tiết

Thông tin liên lạc
TEL: 0251-3566-020 / 022
FAX: 0251-3566-021
EMAIL: m-sano@fsv-industry.com