enpurex® 95 PLUS

Sản phẩm Enpurex 95PLUS là sản phẩm mang đặc trưng của tính phân giải sinh vật nên rất an toàn, thân thiện với con người và môi trường. Những bám bẩn không thể tẩy sạch bằng tẩy rửa dầu thì bọt "Intelligent Fluids" ở đẳng cấp nano sẽ thẩm thấu vào giao diện của bảng in hoặc bề mặt của trục Anilox làm sạch những bám bẩn còn tồng đọng của mực.

Mô tả sản phẩm

Nguyên liệu
Độ cứng bề mặt
Kích thước

Thông tin chi tiết

Thông tin liên lạc
TEL: 0251-3566-020 / 022
FAX: 0251-3566-021
EMAIL: m-sano@fsv-industry.com