Ink Mixer Ul Tra Ball Mazal Series

Mô tả sản phẩm

Nguyên liệu
Độ cứng bề mặt
Kích thước

Thông tin chi tiết

Thông tin liên lạc
TEL: 0251-3566-020 / 022
FAX: 0251-3566-021
EMAIL: m-sano@fsv-industry.com